روشنایی معابر

این دسته محصول از فروشگاه اس پی ان امتیاز 4 کسب کرده است.
روشنایی معابر :
امتیاز
4
لامپ
4 (21 رای)
400,000 ریال

لامپ متال هالید 35 وات با پایه G8.5

4.3 (28 رای)
370,000 ریال

لامپ متال هالید 35 وات با پایه G12

3.9 (21 رای)
300,000 ریال

لامپ متال هالید (هلیوم) 150 وات با پایه G12

لامپ سدیم فشار بالا با توان 150 وات و پایه R7S
4.2 (18 رای)
240,000 ریال

لامپ سدیم فشار بالا با توان 150 وات و پایه R7S

4.5 (19 رای)

لامپ سدیم فشار بالا 70 وات با پایه R7S

4.2 (24 رای)
270,000 ریال

لامپ سدیم فشار بالا با توان 250 وات

تجهیزات وابسته
ترانس لایرتون
3 (5 رای)
520,000 ریال

استارتر 2000 وات لایرتون Layrton

استارتر 1000 وات لایرتون Layrton
4 (5 رای)
480,000 ریال

استارتر 1000 وات لایرتون Layrton

استارتر 35-150 وات لایرتون Layrton
3.8 (4 رای)
165,000 ریال

استارتر 35-150 وات لایرتون Layrton

ترانس لایرتون 50 وات هالوژن Layrton
4.7 (3 رای)
165,000 ریال

ترانس لایرتون 50 وات هالوژن Layrton

ترانس لایرتون 2000 وات
4 (5 رای)
4,600,000 ریال

ترانس لایرتون 2000 وات

ترانس لایرتون 1000 وات
4.5 (4 رای)
2,700,000 ریال

ترانس لایرتون 1000 وات