متال هالید

این دسته محصول از فروشگاه اس پی ان امتیاز نکرده است.
متال هالید :
3.7 (6 رای)
1,200,000 ریال

چراغ دفنی متال هالید با توان 70 تا 150 وات

چراغ دفنی متال هالید با توان 70 وات
3.3 (6 رای)

چراغ دفنی متال هالید با توان 70 وات

ترانس لایرتون متال هالید 70 وات
4 (2 رای)
320,000 ریال

ترانس لایرتون متال هالید 70 وات

ترانس هالوژن لایرتون
4 (4 رای)
310,000 ریال

ترانس لایرتون متال هالید 35 وات

چراغ دفنی متال هالید با توان 150 وات
3.7 (7 رای)
1,200,000 ریال

چراغ دفنی متال هالید با توان 150 وات

3.9 (36 رای)
300,000 ریال

لامپ متال هالید (هلیوم) با توان 400 وات

4 (13 رای)
240,000 ریال

لامپ متال هالید (هلیوم) 70 وات

4.6 (20 رای)
1,200,000 ریال

لامپ متال هالید (هلیوم) 1000 وات

4 (18 رای)
270,000 ریال

لامپ متال هالید 250 وات

4.3 (27 رای)

لامپ متال هالید (هلیوم) 150 وات