تجهیزات وابسته

این دسته محصول از فروشگاه اس پی ان امتیاز 4 کسب کرده است.
تجهیزات وابسته :
امتیاز
4
سوکت سوزنی
3.9 (8 رای)
3,500 ریال
ترانس لایرتون
3 (5 رای)
520,000 ریال

استارتر 2000 وات لایرتون Layrton

استارتر 1000 وات لایرتون Layrton
4 (5 رای)
480,000 ریال

استارتر 1000 وات لایرتون Layrton

استارتر 35-150 وات لایرتون Layrton
3.8 (4 رای)
165,000 ریال

استارتر 35-150 وات لایرتون Layrton

استارتر 70 تا 400 وات لایرتون Layrton
3.6 (5 رای)
165,000 ریال

استارتر 70 تا 400 وات لایرتون Layrton

ترانس لایرتون 50 وات هالوژن Layrton
4.7 (3 رای)
165,000 ریال

ترانس لایرتون 50 وات هالوژن Layrton

ترانس لایرتون 2000 وات
4 (5 رای)
4,600,000 ریال

ترانس لایرتون 2000 وات

ترانس لایرتون 1000 وات
4.5 (4 رای)
2,700,000 ریال

ترانس لایرتون 1000 وات

ترانس لایرتون 400 وات متال هالید و بخار جیوه
5 (4 رای)
730,000 ریال

ترانس لایرتون 400 وات متال هالید و بخار جیوه

ترانس لایرتون 250 وات سدیم
4.5 (2 رای)
720,000 ریال

ترانس لایرتون 250 وات سدیم

ترانس لایرتون جیوه 250 وات
4 (3 رای)
520,000 ریال

ترانس لایرتون جیوه 250 وات

ترانس لایرتون متال هالید (هلیوم) 250 وات
4.3 (4 رای)

ترانس لایرتون متال هالید (هلیوم) 250 وات

ترانس لایرتون متال هالید (هلیوم) 150وات
3.7 (3 رای)
460,000 ریال

ترانس لایرتون متال هالید (هلیوم) 150وات

ترانس لایرتون متال هالید 70 وات
4 (2 رای)
320,000 ریال

ترانس لایرتون متال هالید 70 وات

ترانس هالوژن لایرتون
4 (4 رای)
310,000 ریال

ترانس لایرتون متال هالید 35 وات

ترانس لایرتون 400 وات
5 (2 رای)
1,000,000 ریال

ترانس لایرتون 400 وات مناسب برای چراغ سدیم و متال هالید

سوکت gu10
4.7 (6 رای)
9,000 ریال
استارتر لایرتون Layarton- برای توان 400 وات برای hps
4 (5 رای)

تجهیزات جانبی چراغ بخار سدیم-
استارتر لایرتون Layarton- برای توان 400 وات برای hps

چراغ دکوراتیو دو طرفه، سفید
4.3 (9 رای)
380,000 ریال

چراغ دکوراتیو دو طرفه، سفید